Vrijdagavond sloot toneelvereniging Klimop zes succesvolle toneelvoorstellingen af met het schenken van een cheque ter waarde van 400 euro aan “Gastvrij Diepenbeek”. Dit bedrag werd verzameld door de vrijwillige bijdrage van de bezoekers aan het programmaboekje. Voorzitter van Klimop Marcel Gubbelmans dankte hiervoor de meer dan 800 bezoekers die hun steentje hebben bijgedragen voor dit bedrag en het welslagen van de voorstellingen. Mich Dewit van Gastvrij Diepenbeek mocht uit handen van Irene Daniëls, hostess van dienst, de cheque van 400 euro in ontvangst nemen waarvoor zijn dank.
Gastvrij Diepenbeek is een vzw die complementair werkt aan het OCMW en zich het lot van asielzoekers aantrekt door de vluchtelingen wegwijs te maken bij de overheid, nutsbedrijven, dokter, advocaat enz. en hen uit hun isolement te halen door o.a een bezoekje, door hen een bescheiden uitstapje te bieden, door een vluchtelingenfeest te organiseren. Een belangrijke activiteit is ‘vriendENtaal’: het inoefenen van het pril geleerde Nederlands met Vlaamse en anderstalige vrienden. Elk jaar zijn er enkele inzamelingsacties waarvan de opbrengst wordt gebruikt om asielzoekers wat geld voor te schieten en om ze desnoods te helpen met een toelage voor huishuur of huisbrandstof .
Mich Dewit en Annemie Nijs 011 321 956