Woensdag genoten 130 leden van de ontspanningsnamiddag die ziekenzorg CM Diepenbeek centrum organiseerde voor haar leden. Het programma van deze namiddag bestond uit een muzikale animatie verzorgd door het muzikaal duo “Gebak” bestaande uit Koen en zijn echtgenote Elly, die door ziekte ontbrak. Een heel toegankelijk, ontspannend programma vol met Nederlandstalige luisterliedjes op maat van het publiek. Een korte onderbreking zorgde voor een gezellige babbel met taart en koffie, ook werd er nog enige uitleg gegeven door vrijwilligster Marleen Goffinghs over de maandelijks “crea-werking” in ‘t Fonteintje en door Gemma Eersels over “Blijven reizen voor zieken”. “Met een ploeg van een 40-tal vrijwilligers willen wij in onze parochie vooral oog hebben voor iedereen die met een langdurige ziekte geconfronteerd wordt. Zo brengen wij regelmatig een bezoekje aan een 260-tal zieken en alleenstaande bejaarden en organiseren wij voor hen ontspanningsnamiddagen, ontmoetingsnamiddagen, infovergaderingen, crea-activiteiten, 2x per jaar een uitstap met de bus;….. bijna elke maand een activiteit.” Tot zover voorzitter Florent Knuts
Alle info Florent Knuts Keizerstraat 45 Diepenbeek. Tel 011/323864 0497/275973.