Wat als zelfstandig wonen niet meer mogelijk is en je hulp in het dagelijks leven nodig hebt: senioren op hoge leeftijd, mensen met een beperking, tijdelijke zorg na een ongeval …Dikwijls weten mensen niet op welke instanties, hulp- of zorgverleners ze een beroep kunnen doen. Op de infoavond van woensdag die ingeleid werd door Bart Bynens gaven de gastsprekers Girtje Goossens (OCMW Diepenbeek), Karine Smets (Woonzorgcentrum De Visserij), Inge Claessens (CM Thuiszorgwinkel Hasselt) en Leila Moujdy (Familiehulp Limburg, regio Genk) zoveel mogelijk een antwoord op al je vragen als zelfstandig wonen niet meer kan; bij jezelf of bij iemand in je onmiddellijke omgeving. Het is ieders wens om zolang mogelijk in zijn eigen huis te wonen. Je eigen boontjes doppen en instaan voor je eigen dagelijks bezig zijn.