Als vastenactie vóór de paasvakantie werd er bij de VBS Rooierheide besloten om het project Tumaini Kenia in het stadje Naivasha, waar Treesje Vanderlinden van Rooierheide werkzaam is, te steunen. Om het project meer kenbaar te maken bij de leerlingen kwam Treesje in de klassen aan de hand van dia´s en voorwerpen uit Kenia meer uitleg geven over de streek, leefomstandigheden, het schoolgebeuren…enz.
Een sponsorloop door de leerlingen en kleuters van VBS Rooierheide als afsluiter van deze actie bracht het mooie bedrag van 1856 euro samen voor het project Tumaini Kenia dat vooral zal gebruikt worden voor onderwijs, armoedebestrijding en milieu. Ook werd de reiskoffer van Treesje gevuld met allerhande handwerkjes voor de kinderen van het plaatselijk schooltje. Treesje had woorden van dank voor allen die deelnamen aan deze actie. Vermelden we ook dat Chiro Ro oierheide meedeed door het organiseren van een koffiestop.