Afgelopen vrijdag hielden de leerlingen van GVB Lutselus hun jaarlijkse sponsorwandeling. Het thema van de sponsorwandeling en de daarop volgende viering was “Iedereen mee!”. En iedereen ging ook mee. Mee op pad om enkele weken geleden via familie, vrienden, … geld in de zamelen en mee op pad om de beloofde kilometers effectief af te leggen. Door deze actie werd € 1850 bij elkaar gesprokkeld. Hiermee zal de school deels de actie van Broederlijk Delen ondersteunen en ook deels een steentje bijdragen aan vzw Orper, ten voordele van de straatkinderen in Kinshasa.