Voor de vastenactie tijdens de veertigdagentijd heeft de lagere-en kleuter school Paleis gekozen om het project Tumaini Kenia in de stad Naivasha waar Treesje Vanderlinden uit Rooierheide werkzaam is te steunen. Tumaini Kenia is een verzamelnaam voor enkele lokale en kleinschalige projecten voor en door de lokale bevolking met een focus op onderwijs, armoedebestrijding en milieu. Door aan een sponsorloop deel te nemen hebben de leerlingen hun steentje bijgedragen, de kleuterschool organiseerde een sobere maaltijd en deden zo ook hun duitje in het varkentje. Samen brachten beide acties het mooie bedrag van 4553 euro op. Donderdag werd het spaarvarkentje overhandigd aan Treesje Vanderlinden die alle leerlingen, ouders, grootouders en sympathisanten dankte voor de steun aan het project.
“Wij vertrekken vanuit het geloof dat ieder mens recht heeft op een menswaardig leven. Wij zien de beschikbaarheid van voedsel, beschutting, onderwijs, bescherming en gezondheidszorg als basisvoorwaarden voor elk persoon om dit waardig leven te kunnen leiden. Wij richten ons op een aantal van de meest kwetsbare mensen in Kenia, met extra aandacht voor baby’s, kinderen en tieners.” Tot zover Treesje en tenslotte: Tumaini is het Swahili-woord voor ‘hoop’.