Na bijna 9 jaar heeft Lutselus opnieuw een eigen plek voor de gelovigen. Diepenbeek haalde het wereldnieuws toen kerstnacht 2010 de vorige parochiekerk van Lutselus instortte. De nieuwe gebedsruimte vinden we terug in het nieuwe ontmoetingscentrum van Lutselus, dat in de plaats komt van de vorige zaal van Lutselus die eind mei 2017 tegen de vlakte ging.
Op zondag 6 oktober werd samen met een 250 belangstellenden de nieuwe gebedsruimte van Lutselus in Diepenbeek door bisschop Mgr. Patrick Hoogmartens ingezegend. Het zangkoor Crescendo van Lutselus, met begeleiding door organist Marcel Luts, zorgden voor de muzikale invulling van de viering. Het Mariabeeld, een glasraam en de kerkklok die van onder het puin van de oude, ingestorte kerk werden gehaald, kregen een bijzondere plek in of voor de nieuwe gebedsruimte.
In de gebedsruimte kunnen 50 stoelen staan. Door het plaatsen van schuifwanden tussen de gebedsruimte en de vergaderruimtes kan het aantal zitplaatsen toenemen tot zowat 150. Van de andere kant bekeken, als de schuifwanden van de gebedsruimte dicht blijven, ontstaat een grote ruimte in de zaal voor samenkomsten, feesten en fuiven voor zowat 200 mensen zittend of 400 rechtstaand. Zo vinden we in het nieuwe ontmoetingscentrum van Lutselus naast de gebedsruimte nog twee vergaderruimtes, een zaal en een keuken met berging. Alle lokalen kunnen ook apart gehuurd worden.