Onlangs werd het gouden echtpaar Bijnens Raymond (75) en Vandevenne Christiane (71) en het briljanten echtpaar Houbrechts George (87) en Lambrichts Maria (86) bezocht door een afvaardiging van het college van burgemeester en schepenen voor hun huwelijksverjaardag. Zij kregen de gelukwensen van het koningshuis, een aankoopbon en een mooie ruiker aangeboden. Het echtpaar Bijnens-Vandevenne heeft 3kinderen en 2 kleinkinderen. Raymond was vertegenwoordiger en Christiane zorgde voor het huishouden. Bij het echtpaar Houbrechts- Lambrichts zijn er 4 kinderen, 15 kleinkinderen en 10 achterkleinkinderen. George was arbeider bij de toenmalige RTT en ook hier zorgde Maria voor haar kroost. Proficiat !