Inzegening van de ‘nieuwe’ kerk H.Hart Rooierheide en de inhuldiging van de Vincentiusruimte.

Inzegening van de ‘nieuwe’ kerk H.Hart Rooierheide en de inhuldiging van de Vincentiusruimte.

Zondag had na enkele jaren van onderhandelingen en verbouwingen de feestelijke inzegening van de ‘nieuwe’ kerk H.Hart Rooierheide en de ingebruikname van de Vincentiusruimte plaats. De plechtige eucharistieviering werd door E.H. Vicaris Bart Coenegrachts voor gegaan in een concelebratie met…