Bij het binnenkomen van de raadszaal werden schepenen, gemeenteraadsleden en publiek door de werkgroep Noord-Zuid getrakteerd op een tas koffie. De werkgroep organiseert naar jaarlijkse traditie een koffiestop voor Broederlijk Delen.
Bij de aanvang van de gemeenteraad vroeg voorzitter Jos Leroi één minuut stilte ter nagedachtenis van oud-gouverneur Steve Stevaert, waarna gemeenteraadslid Hugo Leroux het woord vroeg met de vraag om ook één minuut stilte te houden ter nagedachtenis van al de bootvluchtelingen die zijn omgekomen de laatste dagen.
Punt één op de ellenlange agenda was de kennisname van het ontslag van sp.a gemeenteraadslid Linda Heleven en de eed eedaflegging van sp.a opvolger Timothy Jooken. Bij monde van voorzitter Jos Leroi werd Linda door het schepencollege bedankt voor haar 9 jaar actieve inzet in de gemeente en heette hij Timothy van harte welkom, ook alle partijen dankte Linda en heette Timothy welkom.
Hugo Leroux vroeg om een powerpoint presentatie maar kreeg die na lang aandringen niet en diende zijn uitleg zonder beeld te geven : De oude Mammoetboom aan het ´t Fonteintje werd door een kraan van de aannemer op het naastgelegen perceel zwaar beschadigd met eventueel de dood tot gevolg, Hugo vroeg hiervoor advies van een deskundige.
Na het voorlezen door de werkgroep Noord -Zuid van haar jaarlijkse brief door Lieve Missotten i.v.m de actie Broederlijk Delen en het bezoek van een delegatie aan Kinshasa kreeg korpschef van de lokale politie HAZODI Philip Pirard de tijd voor een toelichting over het jaarverslag 2014 van de politiezone.
De verdere afwerking van de agenda over dossier voor meer dan 1000 blz zal nog wel even hebben geduurd.. slaap wel.