Niettegenstaande het protest van dokters van het Jessa Ziekenhuis tijdens het openbaar onderzoek heeft de Vlaamse regering woensdag beslist dat er geen Jessa Ziekenhuis komt in Diepenbeek. Verschillende dokters dienden bezwaar in tegen de bouw van een nieuw ziekenhuis op de Salvatorcampus. De dokters zagen liever een ziekenhuis in Diepenbeek. Volgens Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters biedt de Salvator-site voldoende mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Bron Metro