Zaterdag werd heel Vlaanderen opgeroepen de Last Post te blazen als muzikale groet aan de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Dit initiatief kaderde in de Week van de Amateurkunsten met als thema “Oorlog en Vrede”. Ook in onze gemeente werd aan deze oproep beantwoord door het gemeentebestuur in samenwerking met de Kon.Harmonie De Stroobanders, De Heemkundige kring, de Cultuurraad en Joris Iven (auteur). Trompettisten van de harmonie lieten de klanken van de Last Post van op het dak en het balkon aan het gemeentehuis weergalmen over het plein. Tussendoor bracht schrijver Joris Iven enkele anti-oorlogsgedichten met als slot van deze plechtigheid een derde groet aan het monument van de gesneuvelden. De aanwezigen werden uitgenodigd op het gemeentehuis voor de kunsttentoonstelling door de leden van Diep´Arte “Oorlog en Vrede” die nog te bezichtigen is tot 2 juni 2014.