Woensdagavond werd voor het 36ste jaar door de vrienden van het Crijt een meiboomplanting georganiseerd aan zaal Terlogt. Het planten van een meiboom is een erg oud gebruik dat nog altijd voorkomt in grote delen van Europa. Het is een vruchtbaarheidsritueel om bij het begin van de zomer de natuur te huldigen. Men gelooft dat het planten van de boom leidt tot vruchtbaarheid voor vee, akkers en mensen. Na een rondgang door de straten gevolgd door de kinderen van de wijk werd de boom versierd en rechtgezet op het plein met de muzikale tonen van de Kon. Harmonie de Stroobanders . Terwijl de kinderen zongen en dansten rond de boom, werden het piepelke en de crijtkoeken gesmaakt.