Zondag had na enkele jaren van onderhandelingen en verbouwingen de feestelijke inzegening van de ‘nieuwe’ kerk H.Hart Rooierheide en de ingebruikname van de Vincentiusruimte plaats. De plechtige eucharistieviering werd door E.H. Vicaris Bart Coenegrachts voor gegaan in een concelebratie met meerdere  (oud-)pastoors/diakens, opgeluisterd door het gemengd koor Royerheide o.l.v. dirigent Tony Klinkers en begeleid door Robert Luts aan het orgel. In de toespraken van dhr.Jos Leroi, schepen van erediensten en kerkfabrieken, mev. Miet Maris, secretaris van de Kerkfabriek en mev. Lisette Vandael, voorzitter van Víncentius-Diepenbeek  waren er woorden van dank voor al diegene die door hun bijdragen en inzet geleid hebben tot deze realisatie. Bij de opruimingswerken werd de originele vlag van de Paters Passionisten, gemaakt in 1933 teruggevonden. Deze bevond zich in slechte staat, maar werd in de ateliers Slabbinck in Brugge gerestaureerd. De vlag zal in een vitrinekast worden geplaatst. Mev. Miet Maris nodigde Pater Maurits (nog altijd Passionist) en Vicaris Bart Coenegrachts uit om dit erfstuk te onthullen en te zegenen. Na de kerkelijke plechtigheid werd de nieuwe Vincentiusruimte  met het knippen van het lint door dhr. Jos Leroi, mevr. Marie Claesen en mevr. Lisette Vandael officieel in gebruik genomen. Alle aanwezigen werden uitgenodigd op de receptie aangeboden door de kerkfabriek. Namiddag was er mogelijkheid om de kerk en de lokalen van Vincentius te bezichtigen en eventueel een koopje te doen uit de mooie collectie van Boetiek Uniek.