Ook na de honderdste verjaardag van wereldoorlog één gedenken we ieder jaar op 11 november de gesneuvelden van de twee voorbije oorlogen. Toch blijft het woord vrede een vaag begrip en heerst er wel altijd ergens oorlog en geweld en roepen de vele vluchtelingen bij de oudere generatie het spookbeeld van oorlog weer op. Bij het oorlogsmonument aan de Servaaskerk gedenken we ieder jaar niet alleen de Diepenbeekse gesneuvelden maar ook diegenen die ook nu nog sterven voor hun vrijheid.
Dinsdag hielden de leerlingen van het 6de leerjaar Paleis een korte maar serene herdenking aan het oorlogsmonument op kindermaat. De kinderen schreven teksten of maakten een knutselwerkje, en lazen voor uit het dagboek van soldaat Odon. Deze jaarlijkse viering werd met een bloemenhulde en de Last Post afgesloten.
Woensdag was er na een misviering in de Servaaskerk een hulde aan het oorlogsmonument. Deze plechtigheid werd bijgewoond door een afvaardiging van het schepencollege, kinderen van de gemeentelijke basisschool, Kon. Harmonie de Stroobanders en sympathisanten. Na de toespraak van burgemeester Patrick Hermans, die even het probleem van de vluchtelingen aansneed, was er bij het Te Velde een bloemenhulde . In stoetsgewijs ging het richting kerkhof waar er hulde werd gebracht aan de oudstrijders, weggevoerden en politieke gevangenen.