Sinds enkele jaren zijn Joeri B. en Vic M. leerlingen aan de vrije basisschool Paleis, beiden kampen met een fysieke beperking . Joeri kan enkel lopen met behulp van een looprek en Vic B. maakt gebruik van een rolstoel. Aanvankelijk wist de directie niet welke richting dit zou uitgaan en of ze beiden in hun school konden houden. Door het lanceren van het M-decreet door de overheid waarbij de afbouw van het buitengewoon onderwijs een bijkomende opdracht inhoudt voor het gewoon onderwijs krijgt het gewoon onderwijs heel wat nieuwe taken zonder middelen of tegemoetkomingen. Zo ook de opvang van kinderen met beperkingen. “ Als lagere school willen wij onze draagkracht verruimen en aanpassen zodat we geen kinderen in de kou moeten laten staan. Zo willen we er alles aan doen Joeri en Vic bij ons te houden, vandaar de traplift. “ aldus directeur Giedo Wysmans
De traplift heeft een kostenplaatje van € 17000, waarvan een klein € 12000 via subsidie wordt terugbetaald. Blijft natuurlijk nog ruim € 5000 voor de school zelf die ze uit hun werkingsmiddelen dienen te putten. “ Misschien dat een Rotaryclub die in het verleden het buitengewoon onderwijs sponsorde nu ons een hand kan reiken, vermits thans kinderen die voorheen in buitengewoon onderwijs zaten, in het gewoon onderwijs blijven. Ja, dit is een oproep aan die milde weldoeners die wat voor kinderen willen doen. Ook bij ons zijn er noden. Zeker als je je schouders wil zetten onder aangepast (adaptief) onderwijs voor alle kinderen. “ Besluit Giedo Wysmans.