In aanwezigheid van familie en vrienden werd Armand Mesotten (84) zichtbaar onder de indruk tijdens de gemeenteraad van maandagavond de titel van “ ereburger van Diepenbeek” toegekend. Na een woordje uitleg over de motivatie van toekenning door burgemeester Patrick Hermans, de overhandiging van een korf met streekproducten en de bloemen door schepen Karen Alders, had gemeenteraadslid Jos Wolfs, de huidige voordrager voor deze titel nog een reuze fles Fump voor Armand, die in zijn gekende stijl en met gulle lach ieder dankte voor deze eer.
Tot de voordracht werd beslist tijdens het college van vrijdag 13 februari. Eerder al hadden enkele gemeenteraadsleden voorgesteld om Armand Mesotten tot ereburger uit te roepen. Het college vindt dat Armand zich bijzonder verdienstelijk gemaakt heeft voor de gemeente Diepenbeek.
Wie nog van het succes van de vertelavonden van Armand wil genieten komt wellicht te laat, de Diepenbeekse verteller zette onlangs een punt achter zijn publieke optredens. Al zowat 35 jaar vertelde Armand voor volle zalen en cafés in het Diepenbeeks dialect verhalen uit het Diepenbeek van 1900-1940. De verhalen gaven een beeld van hoe de toenmalige generaties in onze gemeente leefden en probeerden gelukkig te zijn. Dit leidde ertoe dat Armand ook zijn “aonjoagverhalen” mocht gaan vertellen in heel wat andere Limburgse gemeenten. Met veel succes overigens. Om zich er wat meer verstaanbaar te maken bracht hij er zijn verhalen in een meer beschaafd Diepenbeeks dialect, zoals hij het zelf ooit uitdrukte.
Met deze vertelavonden bleef ook het Diepenbeekse dialect flink in de kijker. Dit mondde dan weer uit in het Diepenbeeks Dialect Woordenboek waarvan hij één van de auteurs was. Hij schreef verder ook talrijke artikels over Diepenbeek en zijn inwoners in “Het Alvermenneke”, het tijdschrift van de Heemkundige Kring. En mede door het enthousiasme van Armand vond er tussen kerst en Nieuwjaar al een gezellige winterborrel plaats rond de kiosk op het Strobandersplein. We wensen Armand nog een lang en gezond leven en gunnen hem van harte de titel van ’ ereburger van Diepenbeek’.