Het tegoed van je huisvuilniszakken, die je aangerekend worden op het aanslagbiljet, konden zaterdag op de eerste bedelingsdag afgehaald worden op de technische dienst (Industrielaan 6) .
Op dinsdag 24 februari tussen 16 en 20 u.en zaterdag 28 februari tussen 9 en 13 u. is er nog een bedelingsdag, Nadien kan je nog altijd bij de technische dienst terecht en dit tot en met 18 december 2015
Vergeet je elektronische identiteitskaart niet wanneer je de tegoedzakken afhaalt.