Naar aanleiding van hun diamanten huwelijksverjaardag kreeg het echtpaar Wagemans Alfons (86) en Vanspauwen Maria ( 87) het bezoek van een afvaardiging van het gemeentebestuur . Zij kregen een aankoopbon, de felicitaties van het koningshuis en een bloemenruiker overhandigd. Proficiat!