Donderdagavond had er een informatieavond voor de buurtbewoners van de stapelplaats in de Dorpheidestraat plaats. Aanleiding was het groot aantal bezwaarschriften die werden ingediend tegen de aanvraag voor een definitieve vergunning van de tijdelijke stapelplaats waarvan de tijdelijke vergunning sinds 2011 was vervallen. Na een korte informatie over de stand van zaken door burgemeester Patrick Hermans, schepen van ruimtelijke ordening Peter Prévot en schepen van openbare werken Jos Leroi maakte de burgemeester bekend dat er geen definitieve vergunning wordt aangevraagd en de stapelplaats op korte termijn volledig zal verdwijnen. Met eenTournée générale werd alles beklonken en was er bij de zestig aanwezigen een grote geruststelling.