Sinds de aankondiging dat de overwegen in Diepenbeek zouden gesloten worden vele jaren geleden, werden er meerdere onteigeningen doorgevoerd. Zo ook de familie Claes-Holsteens wonende in de woning gelegen in de Waardestraat langs de spoorlijn, beter bekend als de plaats van de eerste windturbine in Diepenbeek, werden hiervoor onteigend. Ivo besliste om op het huidige perceel een nieuwe woning te bouwen, een ecohuis. In september van 2014 werd er gestart met de bouw en is thans bewoond door de eigenaars. Enkele dagen geleden is er gestart met de afbraak van de oude woning, het einde van een tijdperk. Misschien het begin van een nieuw met een brug en Spartacus.