Op dit ogenblik zijn er heel wat vragen bij de inwoners in onze gemeente over wie nu juist gaat afgekoppeld worden wanneer de stroom zou uitgeschakeld worden tijdens de wintermaanden.
Bleek enkele weken geleden tijdens het overleg dat de Limburgse burgemeesters met de gouverneur hadden dat Diepenbeek buiten schot zou blijven, bleek nu tijdens het tweede overleg dat een gedeelte van Diepenbeek nu wel zal afgekoppeld worden bij een stroomuitschakeling.
Meer informatie verwacht de gemeente te ontvangen tijdens het volgende overleg met de gouverneur dat plaatsvindt op 6 oktober 2014. Dan zal de gemeente bekendmaken welke straten dan mogelijk kunnen afgekoppeld worden en zal een informatiecampagne opgestart worden om iedereen zo goed mogelijk hierover te informeren. Hoe dit precies zal gebeuren zal dan bekeken worden, sowieso via de sociale media, Teng en eventueel ook enkele informatieavonden.
De gemeenteraad van Diepenbeek zal alvast aanstaande maandagavond geïnformeerd worden over de huidige stand van zaken rond deze problematiek.