Zondag organiseerde de vzw Gastvrij Diepenbeek in zaal “De Steenberg” hun jaarlijks feest voor en met alle nieuwkomers in België die een band hebben met Diepenbeek, maar ook voor Belgen die willen komen. Een zeventig aanwezigen konden genieten van een bonte mengeling aan andere culturen en smakelijke schotels die gratis werden aangeboden. De goocheltrucs van Toby zorgde voor een aangenaam verzet.
Gastvrij Diepenbeek is een vzw, gestart in 1995, die zich het lot van asielzoekers aantrekt en complementair werkt aan het OCMW. Een belangrijke activiteit is ‘vriendENtaal’: het inoefenen van het pril geleerde Nederlands met Vlaamse en anderstalige vrienden, dit project wordt ondersteund door de gemeente en de provinvie. Deze activiteit heeft plaats in het lokaal Rode Kruis, Kloosterstraat 1, op maandagen en vrijdagen van 13 tot 15 u, behalve op schoolvakantiedagen. Verder staan de vrijwilligers ter beschikking om de vluchtelingen wegwijs te maken bij de overheid, nutsbedrijven, dokter, advocaat enz. en hen uit hun isolement halen met een bezoekje, hen een bescheiden uitstapje te bieden, en het vluchtelingenfeest in september.
Info Mark Holsteens 011/723304 en Mich Dewit 011/321956