Dat het niet goed gaat met de kerken staat als een paal boven water, overal zoeken gemeentebesturen naar nieuwe bestemmingen voor de kerken. Ook het gemeentebestuur van Diepenbeek wenst de komende weken een beslissing te nemen voor de vervanging van de kerk in Lutselus. Wij citeren het volgende uit het infoblad van Puur “ Rekening houdende met de toestand van het ontmoetingscentrum Lutselus (OCL) kan er beter geïnvesteerd worden in een grondige renovatie van het OCL of zelfs een volledige nieuwbouw met een geïntegreerde gebedsruimte. Hier is de volledige gemeenschap van Lutselus mee gediend. Overlegmomenten met de school,bibliotheek, verenigingen en parochieraad van Lutselus zal moeten uitwijzen wat de meest haalbare optie is, renovatie of nieuwbouw. Als er voor een nieuwbouw wordt geopteerd kunnen de werken pas starten wanneer de nieuwe polyvalente zaal op de Servaassite klaar is, anders kunnen de verenigingen niet gehuisvest worden. De bouwwerken zouden in dat geval pas kunnen starten in 2016.”