Momenteel loopt de procedure voor de bouwvergunningsaanvraag voor Spartacus, deze procedure voorziet zoals gebruikelijk een openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek is er om de buurtbewoners en directe betrokkenen de mogelijkheid te geven zich te informeren over het project.
Woensdag konden de geïnteresseerden terecht op een infomarkt in de UHasselt campus Diepenbeek waar vertegenwoordigers van De Lijn, Infrabel en het gemeentebestuur aanwezig waren voor de nodige informatie aan de hand van de plannen.
Dit openbaar onderzoek loopt nog tot en met 12 augustus 2014 op het gemeentehuis dienst grondgebiedzaken. Voor eventuele bezwaren of suggesties is dit de laatste kans, dit moet wel officieel via mail naar info@diepenbeek.be of een aangetekend schrijven aan het College van burgemeester en schepenen, Dorpstraat 14 3590 Diepenbeek.
Als alles goed loopt starten midden 2015 de werken voor de aanleg van de sneltramverbinding. In Diepenbeek zijn er twee stopplaatsen voorzien: aan de universitaire campus en omgeving treinstation. Voor de overweg in de Molenstraat is er nog geen definitieve beslissing genomen, dit is afhankelijk van de aanpassing aan de N76 en de N2 ( overbrugging N2).

1 reactie op “Openbaar onderzoek Spartacus

  • 3 juli 2014 at 14:29
    Permalink

    Jammer, veel blabla maar niks specifiek. Keermuur of geluidsscherm????? enz zeer veel onduidelijkheid, typisch spartacus, jammer zeer jammer

Comments are closed.