Op maandag 10 november 2014 voert CD&V-werkgroep Vrouw & Maatschappij in onze gemeente op de wekelijkse markt haar jaarlijkse Witte Lintjes campagne tegen geweld op vrouwen. De marktbezoekers ontvangen ook een flyer met beleidseisen om gezinsdrama’s te voorkomen.
„We focussen met onze actie op een moeilijk en gevoelig thema waar we steeds vaker over horen in het nieuws. In België bestaat er echter geen enkele structuur om het fenomeen in te dijken. Zelfs in de politiestatistieken ontbreekt een aparte categorie voor familiemoorden. Er wordt te weinig ingezet op onderzoek naar de oorzaken, risicofactoren en efficiënte maatregelen om gezinsdrama’s te voorkomen.
Met deze actie wil Vrouw & Maatschappij een aantal beleidsvoorstellen op de agenda zetten om mensen beter te wapenen tegen de omstandigheden waarin deze gezinsdrama’s plaats vinden. Wie een Wit Lintje draagt zegt daarmee: Geen geweld te plegen, Geweld ook niet oogluikend toe te laten of te verzwijgen, Geweldplegers aan te zetten om hulp te zoeken, Iedereen te overtuigen om geweld te doen stoppen.“ Tot zover Yvonne Dewarier: Voorzitster Vrouw & Maatschappij regio Midden Limburg, Voorzitster Vrouw & Maatschappij Diepenbeek Tel. 0494 65 17 0 4 e-mail: yvonne.dewarier@telenet.be