Vrijdag hielden de kinderen van het 6 de leerjaar van de vrije lagere school Paleis een 11-novemberviering op kindermaat. Daar de viering van 11 november meestal verloopt op maat van volwassenen is er een verminderde interesse van de kinderen en voelen kinderen zich niet betrokken bij deze viering. Als alternatief voor de viering van 11 november organiseert Paleis sinds enkele jaren een viering op kindermaat. Bij de herdenking van 100 jaar oorlog werd het dit jaar een speciale viering, de kinderen bouwden de muur van hoop met zandzakken en bekleedde deze met geknutselde klaprozen beschreven met hun vredesboodschappen.
Tijdens de voorbije weken leerden ze in een project over de oorlogsgruwel. Het menselijk leed werd belicht ahv korte getuigenissen die de kinderen zelf gesprokkeld hadden. Fragmenten uit brieven aan gesneuvelde soldaten werden door de kinderen mee opgesteld en voorgelezen. Twee leerkrachten brachten een kort theatermoment van een moeder die mijmert over de thuiskomst van haar zoon – soldaat. De zoon antwoordt denkbeeldig want hij zal nooit meer thuis komen. Met een bloemenhulde, de last post en het liedje ‘De Westhoek’ van Willem Vermanderen kreeg deze viering een waardig einde die ook werd bijgewoond door burgemeesterPatrick Hermans en schepenen Miet Nelissen, Suzy Wolfs en Peter Prevot.