Op woensdag 16 augustus organiseerde het buurtcomité van de Sint-Rochuskapel ter gelegenheid van het feest van Sint-Rochus een eucharistieviering. Na het luiden van de klokken door de kapelbeheerder bijgestaan door Liene en Hanne Houben werd de viering voorgegaan door E.H Pastoor Rik Ramakers bijgestaan door Jos Holsteens, een 100 tal buurtbewoners en sympathisanten woonden deze viering bij. “Wij zijn zeer verheugd jullie zo talrijk te mogen begroeten in en rond onze mooie gerestaureerde Sint-Rochuskapel , dit is één van de oudste gebedshuizen in de gemeente. Sint-Rochus is de patroonheilige tegen de pest, besmettelijke ziekten, ongelukken, “ aldus kapelbeheerder Eduard Thijssen die samen met zijn echtgenote Irma Gielen al ruim 50 jaar deze kapel onderhouden.