Dinsdag werden de huwelijksjubilarissen van de maand september op het gemeentehuis ontvangen door het college van burgemeester en schepenen. De 4 gouden paren en 1 diamanten paar werden door burgemeester Patrick Hermans van harte welkom geheten, schepen van bevolking Karen Alders had de eer de bloemen en aankoopbon samen met de felicitaties van het koningshuis aan de jubilarissen te overhandigen. Vieren hun gouden huwelijk: Dhr en mevr. Michaël Aerts en Victoire Steegmans, Dhr en mevr. Yvon Vanderspikken en Maria Machiels, Dhr en mevr. Gilbert Leurs en Clairette Knuts, Dhr en mevr. Hugo Alenus en Marie Carmans en Dhr en mevr. Johny Dupont en Marie Louise Vangeneugden. Het diamanten paar is Dhr en mevr. Martin Luyck ( 84) en Julia Hermans (85) zij vierden dit samen met hun 2 kinderen, 4 kleinkinderen, en 5 achterkleinkinderen.