De omgeving rond Patersplein was geen veilige verbinding voor fietsers. Om de fietsers in de omgeving van de schoolgebouwen en de Buitenschoolse Kinderopvang beter te beschermen werd hier een fietsstraat ingericht, de eerste voor Diepenbeek.
De fietsstraat start vanaf Uitvaartcentrum Jorissen, aansluitend op het dubbelrichtingsfietspad langs Patersbos, en loopt via de verbinding Rooierheidestraat-Patersstraat-Ginderoverstraat tot aan het kruispunt met de Bewel om de Boudewijnlaan (N702) op te rijden. Vanaf dit punt sluit de fietsstraat aan op de enkelrichtingsfietspaden richting Universiteit Hasselt.
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken als deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur. Bron: diepenbeek.be