Maandagavond stipt 20.00 u opende voorzitter Jos Leroi de gemeenteraad met één verontschuldiging van Frans Vandormael die afwezig was. Als eerste punt op de agenda stond de vervanging van Giedo Wysmans die ontslag nam, de voorzitter dankte Giedo voor zijn inzet. Ook de woordvoerders van de andere partijen waren het hier mee eens. Na de eedaflegging van Stijn Machiels ( CD&V) als opvolger van Giedo was het even tijd voor de pralines, die van Stijn en nog eens van Freddy Blokken die jarig was. Tijd voor het serieuze werk, of toch niet , in het publiek meende iemand het woord te mogen nemen, maar werd door de voorzitter voorzichtig van antwoord gediend en bood de persoon in kwestie zijn verontschuldiging aan. Hugo Leroux vroeg het woord, en kon Jos Leroi overhalen om zijn toegevoegde agendapunten eerst te behandelen omdat hij om persoonlijke redenen de raad vroeger diende te verlaten, zijn punten handelden over het opvangen van asielzoekers in de gemeente en terugbetaling van het te veel aan vuilniszakken. De overige van de 26 agendapunten werden zonder problemen door iedereen goedgekeurd.