Zaterdag werd na een jaar van ongemakken de vernieuwde Sint-Janswijk samen met de bewoners officieel in gebruik genomen.
De aanleg van de Sint-Janswijk dateert al van eind jaren 40 en de wijk groeide uit tot een drukbebouwde wijk met 160 woningen. De infrastructuur voldeed niet meer aan de noden. De vernieuwing was dan ook zeker welkom. Naast het wegdek en de voetpaden werd ook de riolering ( 60 jaar oud … ) volledig vernieuwd.
De riolering in de Kloosterstraat (vanaf de Kerklaan tot de Wijkstraat) werd eveneens vernieuwd, zodat het afvalwater en het regenwater voortaan gescheiden kan stromen naar de Paanhuisbeek. Alles samen omvatten de werken een strook van maar liefst anderhalve kilometer.
Het lint werd doorgeknipt door schepen van openbare werken Peter Prevot, samen met schepen Jos Leroi, die tijdens de vorige legislatuur deze bevoegdheid had.