Renovatie en herinrichting op- en afrittencomplex 30 “Diepenbeek”
Het Agentschap Wegen en Verkeer zal tijdens het weekend van 23 en 24 augustus het op- en afrittencomplex 30 van de E313 in Diepenbeek volledig renoveren. Tijdens deze werkzaamheden zal het agentschap ook de Verbindingslaan (N76) lokaal herinrichten om de verkeersdoorstroming en –veiligheid te verbeteren.
Op- en afritten
Vrijdagavond 21.00 uur start de aannemer met de vernieuwing van het asfalt van de op- en afrit aan de zijde van Hasselt. Beide zullen tijdens de duur van deze werken worden afgesloten. Het agentschap voorziet een omleiding voor het verkeer van en naar Hasselt via de calamiteitenroutes en de complexen 29 “Hasselt-Oost” en 31 “Bilzen – Hoeselt”.
Tijdens de nacht van zaterdag op zondag zal de aannemer starten met de renovatie van de op- en afrit aan de zijde van Luik. Vanaf dan worden de op- en afrit aan de zijde van Hasselt opnieuw opengesteld maar moet het verkeer van en naar Luik omrijden.
Ten laatste maandagochtend om 5.00 uur moet de aannemer klaar zijn.
Verbindingslaan (N76)
Tijdens de renovatie van de op- en afritten zal de aannemer ook het wegdek van de Verbindingslaan over een lengte van +/- 2 km vernieuwen en de brugvoegen vervangen. Tegelijkertijd zal het agentschap een aantal ingrepen uitvoeren om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verhogen.
AWV zal de afslagstroken op de Verbindingslaan naar de snelwegen verlengen. Hierdoor zal het doorgaand verkeer makkelijker kunnen doorrijden en zullen er dus minder vertragingen zijn op de gewestweg. Door middel van een aanpassing van de groentijden van de verkeerslichten zal het verkeer dat via de snelweg van Hasselt komt sneller de Verbindingslaan kunnen oprijden.
Tenslotte voorziet het agentschap op de afrit komende van Antwerpen ook een extra rijvak voor het verkeer dat richting Genk wil rijden.
Tijdens de volledige duur van de werkzaamheden kan het verkeer op de Verbindingslaan over twee versmalde rijstroken blijven rijden. De carpoolparking zal echter niet bereikbaar zijn.
Omdat de werkzaamheden sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden, kan de planning nog wijzigen.