Gedurende de vakantiemaanden juli en augustus organiseert Speelplein de Kei elke dins-en woensdag allerhande activiteiten voor kinderen van 4 tot 15 jaar. Zo waren er in de maand juli de ‘deeldagen ‘, via deze dagen wil de speelpleinwerking op een leuke manier reageren tegen de wegwerpmaatschappij en bij de kinderen het bewustzijn verhogen dat de grondstoffen op onze aarde niet onuitputtelijk zijn. De kinderen brachten nog perfect bruikbare spullen o.a speelgoed, boeken, creamateriaal enz…mee naar het speelplein en ruilden deze voor spullen van anderen. De Kei wil zo een bijdrage leveren aan een deeleconomie die stilaan op gang komt. Uit de activiteiten van de maand augustus namen we het thema ‘techniek’. Tijdens deze namiddag werd onder leiding van voorzitter Anthony Jooken en Kenneth Forier, beiden in opleiding leraar techniek, getracht de ietwat oudere kinderen warm te maken voor techniek en zo hun studiekeuze in deze richting te plannen. Met medewerking van FAB-LAB, een mini onderneming van Erasmus Hogeschool van Anderlecht werd een 3 D printer ter beschikking gesteld waarmee kon worden geëxperimenteerd. Ook het opwekken van elektriciteit en houtbewerking kwamen aan bod. Voor de kleinsten stond de keuken ter beschikking en onder leiding van de monitrices kwamen er heerlijke koekjes uit de oven.