Drukke tijden voor de Orde van de Teutonische Ridders, woensdag na eerst een bezoek te hebben gebracht aan het Sint- Gerardusinstituut werd er ook even halt gehouden aan het woonzorgcentrum De Visserij. Voor de bewoners was dit een welgekomen verrassing, de prinsen samen met hun gevolg brachten op iedere afdeling een bezoekje en hielden korte gesprekken met de bewoners ,allen werden ze bedacht met een versnapering.