Vrijdagavond had tijdens een korte academische zitting in het cafetaria van het WZC De Visserij de overhandiging plaats van het kunstwerk ‘ De Visserij’ door kunstenaar Pieter Marievoet aan het OCMW-Diepenbeek. De afwerking van het kunstwerk heeft wel enige tijd op zich laten wachten maar is zeker bewonderenswaardig en werd door Nancy Kwanten ondervoorzitter ocmw , verving voorzitter Rik Kriekels wegens ziekte, in dank aanvaard. Als tijdsbesteding tijdens de herstelperiode na een ziekte begon Pieter met het maken van tekeningen, later sloot hij zich aan bij kunstkring Diep ´Arte waar hij onder leiding van Jean Ramon zich op het schilderen toelegde. Zo blijft deze Cottage villa van voor WOI, geregistreerd op het kadaster in 1904 na de afbraak van een 19de-eeuws kasteel voor de eeuwigheid bewaard. Op de Atlas der Buurtwegen (1841) werd het oude kasteel aangegeven als “De Visschery, Maison de Plaisance”. Het domein kwam in 1951 in het bezit van het OCMW dat er een rusthuis in onderbracht.