Zondag kwamen de afgevaardigden van de vele parochiale verenigingen en bewegingen naar aanleiding van de start van hun nieuw werkjaar samen in de H.Hartkerk van Rooierheide voor de parochiale zendingsviering. De vele vlaggen en wimpels sierden deze viering die muzikaal werd opgeluisterd door het Gemengd Koor Royerheide, onder de enthousiaste leiding van de nieuwe dirigent Axel Jansen. Aan het einde van de viering dankte Willy Clijsters de leden van de kerkraad voor het onderhoud van het kerkgebouw dat zij als vrijwilliger en onbezoldigd ter harte nemen. Pastoor Guido Heene had de eer in naam van de bisschop twee leden van de kerkraad: Isidoor Loyens, al meer dan 25 jaar lid, waarvan heel wat jaren als voorzitter en Jean Machiels, al 16 jaar lid en de man die de geschiedenis van onze parochie schreef te danken. Schepen van religieuze zaken Jos Leroi, overhandigde postuum de oorkonde en de eremedaille aan: mevrouw Maris-Steegmans Irène. Jean was meer dan 25 jaar lid, ook Georges Quintens herdachtten we eveneens voor meer dan 25 jaar dienst in onze Kerkraad. Tenslotte werden zuster Lena, 10 jaar koster, en Christine Stulens in de bloemetjes gezet. Ze zorgen ervoor dat onze kerk altijd pico bello in orde is. Verder nodigde pastoor Guido de aanwezigen uit op de receptie aangeboden door de gemeente.