Onlangs vierde het echtpaar Georges Houbrechts 82 jaar en Maria Lambrichts 81 jaar hun 60 jaar huwelijk. Naar aanleiding hiervan bracht een afvaardiging van het gemeentebestuur het echtpaar een bezoek. Hun huwelijk werd gezegend met 4 kinderen die zorgden voor 15 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Georges , oud medewerker van Belgacom, houdt zich voornamelijk bezig met zijn tuin, duiven en reeën. Maria zorgde steeds voor het huishouden en heeft veel deugd bij het lezen van een boek, handwerk of het oplossen van puzzels. Schepen van bevolking Karen Alders overhandigde in naam van de gemeente de felicitaties, bloemen en aankoopbon. Proficiat !!