De komende jaren zal de zorgbehoefte en –gebruik sterk toenemen in onze gemeente. De +65 jarigen maken vandaag de dag ongeveer 20% uit van onze Diepenbeekse bevolking. Tegen 2030 zal echter één op de vier Diepenbekenaren 65-plus zijn, wat neer komt op een toename met 50%. Voor het aantal 80-plussers in onze gemeente staat de teller momenteel op 720. Hun aantal zal tegen 2030 toenemen met bijna 90%. Men raamt ook dat het aantal personen met dementie, vandaag 240, zal toenemen tot zo’n 450 tegen 2030. ‘Om gewapend invulling te kunnen geven aan de sterk stijgende hulp- en zorgvraag vanuit onze senioren hebben de lokale actoren in het zorg- en hulpverleningslandschap en het gemeentebestuur een ouderenzorgbeleidsplan opgesteld. Dit plan kwam tot stand mede dankzij de ondersteuning van de provinciale dienst zorg strategische planning en het steunpunt sociale planning’ , aldus ocmw-voorzitter Rik Kriekels De vier krijtlijnen waarop de komende jaren zal ingezet worden zijn: 1. Investeren in zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis wonen, 2. Blijven inzetten op residentiële zorgverlening als aanvulling op thuiszorg, 3. Inzetten op kleinschaligheid en decentralisatie en 4. De regierol van het lokaal bestuur.