Van 29 april tot 8 mei kan je tijdens de week van de amateurkunsten genieten van talrijke activiteieten.

Hierbij geven we de gekende evenementen: 2 7 april tot 30 mei tentoonstelling Diep ´Arte  gemeentehuis, 29 april opening WAK in GC de Plak, 30 april tentoonstelling Diepenbeerke & Hobbykransje in WZC De Visserij,

7 mei OC Rooierheide Linedance van The Eagle Country Dancers, 30 april workshop Moza(sj)iek, 28 april  Repetitie zangkoor Kleuterschool, 23 april Dans je vrij Terlogt, 29 april Meiboomplanting Terlogt, 4 mei open repetitie K.H De Stroobanders De Kei.