Donderdag hielden de leerlingen van het 6de leerjaar Paleis een korte maar serene herdenking aan het oorlogsmonument op kindermaat. Ieder jaar op 11 november gedenken we de gesneuvelden van de twee voorbije oorlogen. Toch blijft het woord vrede een vaag begrip en heerst er wel altijd ergens oorlog en geweld en roepen de vele vluchtelingen en het terrorisme het spookbeeld van oorlog weer op. Bij het oorlogsmonument aan de Servaaskerk gedenken we ieder jaar niet alleen de Diepenbeekse gesneuvelden maar ook diegenen die ook nu nog sterven voor hun vrijheid. Deze jaarlijkse viering werd met het voorlezen van teksten, een bloemenhulde en een slotgebed “Ooit was het op 11 november wapenstilstand” met de Last Post afgesloten.