Vrijdag had er naar aanleiding van 11 november een hulde aan het oorlogsmonument plaats. Deze plechtigheid werd bijgewoond door een afvaardiging van het schepencollege, kinderen van de gemeentelijke basisschool, Kon. Harmonie de Stroobanders en sympathisanten. Na de toespraak van burgemeester Patrick Hermans, was er bij het Te Velde een bloemenhulde . In stoetsgewijs ging het richting kerkhof waar er hulde werd gebracht aan de oudstrijders, weggevoerden en politieke gevangenen.