Gisterenavond werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd en die door de bepalingen van het nieuwe decreet Lokaal Bestuur, ook als OCMW-raad zal fungeren. Dit onder het voorzitterschap van Karen Alders (N-VA). Ook werd het nieuwe college verkozen onder leiding van burgemeester Rik Kriekels (N-VA), dit zijn de schepenen:
-1° schepen Jos Leroi, CD&V
-2° schepen Ilse Pipeleers, Open VLD
-3° schepen Hugo Leroux, Groen, tot 28 oktober 2020, dan opgevolgd door Jerica Heleven, Groen
-4° schepen Peter Prévot, CD&V, tot 31 december 2021, dan opgevolgd door Lode Vereeck, Open VLD.
Marijke Peumans (N-VA) is voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en wordt als schepen toegevoegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Op de foto achteraan Hugo Leroux, Marijke Peumans en Jos Leroi.
Op de foto vooraan Algemeen Directeur   Omer Jouck, Peter Prevot, Rik Kriekels en Ilse Pipeleers.