Ruim 400 senioren van 75+ genoten vrijdag en zaterdag van een gezellige namiddag in het OC Rooierheide met de ambianceband Wei Gezeit. Tijdens de toespraken heette Brigitte Holsteens, verantwoordelijke voor de seniorendienst allen van harte welkom” Diepenbeek telt vandaag 1583 75 plussers, 811 in de leeftijd van 75-79 jaar, 772 80 plussers. Jullie zijn een sterke generatie en worden alsmaar ouder en hebben het geluk lang te leven.” Tot zover Brigitte die woorden van dank had voor haar team en alle vrijwilligers die het mogelijk maakten om dit gedurende negen jaar te organiseren. Tevens stelde ze Isabelle Smeers voor die haar omwille van haar gezondheid zal opvolgen. Karen Alders , schepen van senioren, dankte Brigitte voor haar jaren inzet, ondanks haar gezondheid was ze steeds paraat. Rik Kriekels, voorzitter van de OCMW raad, blijft inzetten op informatie naar de senioren toe. Hij wenste alle jarigen in de zaal, waaronder zijn vader, nog een prettige verjaardag. Video op : www.facebook.com/jeanpierre.valkeneers?sk=wall