Maandag waren een veertigtal leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van Basisschool De Klok uit Kortessem actief in natuurgebied Nietelbroeken voor het aanplanten van honderden inheemse bomen. Doel van de boomplantactie is om op termijn leefruimte te creëren voor de zeldzame Bechsteinvleermuizen en de typische voorjaarsflora die in het gebied te vinden zijn.
De activiteiten passen binnen het project Educatief Natuurbeheer van Natuurpunt, dat als doel heeft kinderen op een speelse manier in contact te brengen met de natuur in hun buurt.
Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove kwam de eerste boompjes zelf planten, samen met de leerlingen. Op het perceel van de aanplant werd voordien opslag van Amerikaanse eik verwijderd. Door nu inheems plantgoed te planten ontstaat een gezond bos en verbeteren de kansen voor bijzondere soorten als de Bechsteinvleermuis. In 2013 ontdekten vleermuisonderzoekers 84 exemplaren van deze zeldzame vleermuizensoort in de Nietelbroeken.