Ook dit jaar doet Diepenbeek naar goede gewoonte mee met de nationale Erfgoeddag. Op 24 april 2016 zullen we ons dan ook volledig wijden aan wereldlijke en religieuze ‘RITUELEN’. Wie graag wil genieten van een heuse mis in het Diepenbeekse dialect moet zeker deze datum in zijn agenda noteren. Verder zal er buiten aan de Servaaskerk een ludieke zegening plaatsvinden van de parochianen, een kioskconcert door de Koninklijke Harmonie de Stroobanders en binnen in de kerk een info-tentoonstelling door de Heemkundige Kring m.b.t. wereldlijke en religieuze rituelen.
De Heilige mis in de Servaaskerk zal starten om 11.00 uur stipt en ongeveer een uurtje duren. Nadien zal de zegening plaatsvinden en naadloos overlopen in het kioskconcert. Gelijktijdig kan je de info-tentoonstelling in de Servaaskerk bezoeken of genieten van een drankje op het Stroobandersplein.