Maandag ontvingen de 5- jarige kleuters van de vbs Rooierheide hun kleuterdiploma uit handen van directeur Freddy Goorts. Het klasje kreeg niet minder dan drie juffen waarvan juf Batice de 22 kleuters begeleide tot de eindmeet. Zo leerden ze over allerlei onderwerpen zoals de insecten, mascotte Max, Toekan de vogel, tellen en delen en natuurlijk ook enkele dansjes. Ook de kennismaking met meester Rudi van het eerste studiejaar in de grote school was een hele ervaring. Na het ontvangen van hun diploma en de kusjes voor de juf werden de directeur en de juf nog een geschenkje door de ouders aangeboden. Op de receptie aangeboden door de school niets dan blije gezichten en vele vakantieplannen.