Na hun gouden jubileum in 2008 waren de leden van Okra Centrum dinsdag uitgenodigd op het diamanten jubileumfeest van hun vereniging. Na het welkomstwoord van voorzitter Louis Vandersmissen en pastoor Rik Ramakers waren er ook de felicitaties van schepen van senioren Karen Alders. De emotionele rede van oud bezieler van ”De Bond”, dat later Okra werd, Raymond Willems die opriep tot verdraagzaamheid en behulpzaamheid werd op applaus onthaald. Dit was ook een mooie gelegenheid om de 13 bestuursleden met een bloempje “dank –je-wel “te zeggen voor hun inzet. Als secretaresse is Josee Gielen reeds vele jaren betrokken bij het dagelijks bestuur, zij werd met een mooi boeket bedankt evenals een zevental enthousiaste medewerkers. Verder gaf de voorzitter een overzicht van het trefpunt dat 198 leden telt en met Maria Habex 107 jaar als oudste een unicum heeft in Vlaanderen, ook werden de activiteiten verder toegelicht. Met een heerlijk feestmaal en een gezellig samenzijn kon deze viering niet meer stuk.