Het voorbije jaar werden er in de gemeente een 169 geboorten aangegeven, de ouders ontvingen in de voorbije weken een uitnodiging om zondagnamiddag aanwezig te zijn in het geboortebos op Bijenberg. Schepen van bevolking Karen Alders mocht uiteindelijk een 69 tal kinderen samen met hun ouders en familie verwelkomen. Bij het afhalen van het naambandje kregen de kinderen een eerste prentenboekje door de openbare bibliotheek aangeboden. Op het terrein kon er dan een boompje van de soorten eik, es, beuk, zwarte els of grauwe abeel uitgekozen en voorzien worden van het naambandje. Als afsluiter werd er door de gemeente een drankje aangeboden.