Dinsdag werden nog enkele huwelijksjubilarissen van de maand augustus op het gemeentehuis ontvangen: Dhr. en mevr. Himeleers-Thys, Dhr. en mevr.Slechten-Lenaers, Dhr. en mevr. Knuts-Doultremont, Dhr. en mevr. Raaekers-Jans zij werden in de bloemetjes gezet voor hun gouden huwelijk en Dhr. en mevr.Hendrikx-Bonneux en Dhr. en mevr.Thys-Oeyen vierden hun 60 jaar huwelijk. Proficiat! Diamanten echtparen eerste rij.